Sản phẩm tiêu biểu

Dịch vụ

  17/06/2016

_ Gia công cửa gió.

_ Nhận khoán gia công ống gió tại công trình.

_ Nhân lắp đặt ống gió.

_ Gia công cơ khí, sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị.

_ Cung cấp thiết kế, chế tạo các hệ thống cơ khí tự động hóa bất kỳ.

_ Tư vấn cung cấp chim cảnh cây cảnh.

_ Nhận đào tạo, tất cả linh vực cơ khí, hệ thống cơ khí tự động hóa, cây cảnh, văn hóa giáo dục.

Bình luận