Sản phẩm tiêu biểu

Thơ ca

  05/06/2016
THƠ CA VIỆT NAM

Phải chăng Bà Huyện Thanh Quan đã trau chuốt lại bài thơ "Đèo Ngang" nguyên thủy ?

Nguyễn Vĩnh Tráng

   Huyện Thanh QuanBà Hồ Xuân Hương là hai nữ sĩ kiệt xuất trong nữ giới của nền Văn Học Việt Nam vào cuốt thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Điều đó khó ai phản bác được. Hai nữ sĩ, mỗi người mỗi vẽ, mỗi người mỗi cung cách, nhưng cả hai Bà đều độc đáo.  Rất nhiều nhà phê bình văn học đã cho Bà Hồ Xuân Hương có một văn phong bình dân, dùng rặt chữ Nôm, còn Bà Huyện Thanh Quan thì có văn phong bác học, xen Hán tự nhiều trong tác phẩm của mình.

  Thật thế, ta thấy rất nhiều thành ngữ chữ Hán trong tác phẩm của Bà Huyện. Theo Wikipedia Tiếng Việt , ngày nay ta chỉ còn 6 bài thơ "thất ngôn bát cú" của Bà, ngoại trừ bài "Cảnh Thu", mà người ta cho rằng có thể là của Bà Hồ Xuân Hương. Trong 6 bài đó có rất nhiều thành ngữ chữ Hán, trừ bài "Qua Đèo Ngang"

   "Thành ngữ chữ Hán" tôi muốn nói ở đây, có nghĩa là ta có thành ngữ chữ Việt (Nam, Nôm) tương đương,
như Triêu Mộ 朝 暮 , ta có Sớm Tối; Tuế Nguyệt 歲 月 , ta có Năm Tháng; Đoạn Trường 斷 腸 ; ta có Đứt Ruột
   Mặt khác, tôi tìm thấy trong Contes et Légendes du Pays d’Annam của Lê Văn Phát, viết năm 1913, in lần thứ 2, tại Imprimerie de l’Union Nguyễn Văn Của, Sàigòn 1925, có bài "Le Râle d’eau "  . Trong " Le Râle d'eau " lại có bài "Đèo Ngang", vô danh, rặt chữ Nôm, văn phong rất mộc mạc, còn nội dung thì giống hệt nội dung bài "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan.
Bài  " Le Râle d’eau " kể chuyện ngày xưa. Chuyện vua La Hoa (?) nước Chiêm Thành đem quân đánh Giao Chỉ. Môt cận thần tên Quốc đã hết lời can gián và xin hoãn lại cuộc viễn chinh, nhưng nhà vua không nghe. Biết rằng trận chiến này thế nào cũng đem lại thất bại, Quốc xin theo, hầu quyết tâm bảo vệ an toàn cho chúa.
 
   Cuộc chiến xảy ra ở Đèo Ngang. La Hoa, quá hiếu chiến, quá chủ quan, tiến thẳng đến trận tiền, nên bị trúng tên mà chết. Quá đau đớn, Quốc liều xông ra chém giết giữa muôn tên ngàn giáo để báo thù. Nhưng đơn thương độc mã, nên Quốc đã chết dưới làn sóng của địch quân. Quá uất ức, hồn của Quốc không siêu thoát được, cứ phảng phất quanh Đèo Ngang để tìm xác chủ, nhưng vô hiệu quả. Sau đó Quốc tái sinh dưới dạng con chim Cuốc để đêm đêm rít lên những tiếng kêu bi ai của một vị trung thần khóc quốc vương tử trận: "Quốc Quốc, La Hoa ", Quốc ở  đây, còn La Hoa ở  đâu ?
Một văn nhân vô danh, đi qua Đèo Ngang, nhớ lại chuyện xưa, đã làm bài thơ " Đèo Ngang ".
 
   Ông Lê Văn Phát chỉ để lại 2 tác phẩn La vie intime d’un Annamite et ses croyances vulgaires, (Bulletins de la Société des Etudes Indochinoises, Imprimerie F.H Schneider Sàigòn 1907 ), và Contes et Légendes du Pays d’Annam, (Imprimerie de l’Union Nguyễn Văn Của, Sàigòn 1913), bằng chữ Pháp. Như thế, có thể ông Lê Văn Phát không biết nhiều về các tác phẩm của Bà Huyện Thanh Quan. Những bài của ông Lê Văn Phát viết, toàn là chuyện cổ tích, huyền thoại dân gian cả. Bài «Đèo Ngang» trong Contes et Légendes du Pays d’Annam có thể là một giai thoại dân gian lâu đời, có trước thời Bà Huyện Thanh Quan chăng. Sau đây là bài "Đèo Ngang" theo ông Lê Văn Phát :

Đèo Ngang.

Qua ải Đèo Ngang bóng ác tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen ba. 
Non cao rải rác tiều vài lão, 
Đất rộng lai rai xóm mấy nhà. 
Nhớ chúa đau lòng con Quốc-Quốc, 
Kêu người mỏi miệng tiếng Hoa-Hoa. 
Dừng chơn ngóng cổ miền non nước, 
Một tấm lòng riêng ta với ta.

Vô danh.

[ ... Quốc-Quốc, tên của trung thần Quốc] 
[ ... Hoa-Hoa, tên của vua La Hoa]

Vậy phải chăng Bà Huyện đã lấy bài đó, đã có từ lâu, và trau chuốt lại thành một bài thơ bất hủ như ta đã biết : 
 

Qua đèo Ngang.

 Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi, tiều vài chú, 
Lác đác bên sông, chợ (rợ) mấy nhà. 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

 Bà Huyện Thanh Quan .
 

Ta thử từ từ kiểm xét xem.  Sáu bài thơ của Bà Huyện như sau:

1 – Chùa Trấn Bắc.

 Trấn Bắc hành cung cỏ dãi dầu 
Chạnh niềm cố quốc nghĩ mà đau

Mấy tòa sen tỏa hơi hương ngự 
Năm thức mây phong nếp áo chầu 
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn 
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau 
Người xưa cảnh cũ nào đâu tá 
Ngơ ngẩn lòng thu khách bạc đầu.

   Trong 8 câu của bài nầy, ta thấy có 6 câu dùng 5 thành ngữ chữ Hán và 2 chữ Hán. Cộng tất cả 12 chữ Hán:

Hành cung 行 宮 ; 
cố quốc 故 國 ; 
hương ngự 香 御 ; 
tỏa 鎖 
phong 封 ; 
phế hưng 廢 興 ; 
kim cổ 今 古 ;

2 – Ðền Trấn Võ.

Êm ái chiều xuân tới Trấn đài 
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai 
Ba hồi triêu mộ *, chuông gầm sóng 
Một vũng tang thuơng, nước lộn trời 
Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn 
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi 
Nào nào cực lạc là đâu tá 
Cực lạc là đây, chín rõ mười 
 

   Trong 8 câu của bài nầy, ta thấy có 6 câu dùng 4 thành ngữ chữ Hán và 4 chữ Hán. Cộng tất cả 12 chữ Hán:

trấn đài 鎮 臺 
trần ai 塵 埃 
triêu mộ 朝 暮  (sớm tối)*. 
tang thương 桑 蒼 
ái 愛  ; trùng 重 
ân 恩 ; trượng 丈

* Ba hồi triêu mộ là ba hồi chuông sớm tối. Có rất nhiều tác giả, ngay cả các tác giả gốc miền Trung và miền Nam là những người phân biệt rõ ràng hai phụ âm đầu tr và chđã lầm lẫn viết sai hai chữ chiêu mộ thay cho hai chữ triêu mộ, như trên Wikipedia Tiếng Việt.

3 – Cảnh Chiều Hôm.

 Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn 
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn 
Gác mái, ngư ông về viễn phố 
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn 
Ngàn mai gió cuốn, chim bay mỏi 
Dặm liễu sương sa, khách buớc dồn 
Kẻ chốn chương đài nguời lữ thứ 
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

    Trong 8 câu của bài nầy, ta thấy có 5 câu dùng 8 thành ngữ chữ Hán. Cộng tất cả 16 chữ Hán:

 Hoàng hôn 黃 昏 ; 
ngư ông 漁 翁 ; viễn phố 遠 鋪 ; 
mục tử 牧 子 ; cô thôn 孤 村 ; 
chương đài 章 臺 ; lữ thứ 旅 次 ; 
hàn ôn 寒 溫 .

4 – Thăng Long thành hoài cổ

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường 
Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương 
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt 
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ 
Cảnh đấy người đây luốn đoạn trường.

   Bài nầy đã phá kỷ lục, trong 8 câu, mỗi câu đều có thành ngữ chữ Hán, với 10 thành ngữ. Cộng tất cả là 20 chữ Hán :

tạo hóa 造 化 ; hí trường 戲  場 
tinh sương 星 霜  (năm) 
thu thảo 秋 艸 
lâu đài 樓 臺 ; tịch dương 夕 陽 
tuế nguyệt 歲 月 
tang thương 桑 蒼 
kim cổ  今 古 
đoạn trường 斷 腸

Chỉ có bài :

5 – Nhớ Nhà

Vàng tỏa non tây, bóng ác tà 
Ðầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa 
Ngàn mai lác đác, chim về tổ 
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà 
Còi mục thét trăng miền khoáng dã 
Chài ngư tung gió bãi bình sa 
Lòng quê một bước càng ngao ngán 
Mấy kẻ tình chung có thấu là

   Vỏn vẹn 2 câu với 2 thành ngữ và 2 chữ Hán. Tất cả 6 chữ Hán.

mục 牧 ; khoàng dã 曠 野 
ngư 漁 ;  bình sa 平 沙

6 – Qua đèo Ngang

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi, tiều vài chú, 
Lác đác bên sông, chợ (rợ) mấy nhà. 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

    Bài này không có chữ Hán, hay có chăng là 2 chữ rất thông dụng, chữ quốc 國 , chữ gia 家  lập lại 2 lần. Hơn nữa, hai chữ Quốc Quốc, Gia Gia là hai tượng thanh của tiếng kêu của con Cuốc Cuốc (Đỗ Quyên) và con Đa Đa (Gà Gô)

   Vậy phải chăng Bà Huyện Thanh Quan đã lấy bài "Đèo Ngang" đã truyền khẩu trong dân gian từ lâu, rồi trau chuốt lại, chứ không phải Bà làm ra, vì bài "Qua Đèo Ngang", chẳng những không có văn phong "bác học" của các bài khác của Ba Huyện, mà  lại "bình dân", tuy đã trau chuốt hơn văn phong rất mộc mạc và rặt tiếng Nam (Nôm) của bài "Đèo Ngang" mà Lê Văn Phát đề cập tới trong Contes et Légendes du Pays d’Annam.

Chân thành cảm ơn quý độc giả đã xem.

Tham khảo thêm : Công ty TNHH Trúc Lâm Quang

Bình luận