Sản phẩm tiêu biểu

Báo giá ống gió

  05/06/2016

BÁO GIÁ ỐNG GIÓ

Quý khách được giảm 5% Tổng đơn hàng cho những khách hàng đã truy cập và liên hệ với chúng tôi qua Website Công Ty TNHH Trúc Lâm Quang

 ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN  
STT Hạng mục Đơn giá
/cuộn
1 Ống gió mềm D150 150,000
2 Ống gió mềm D200 190,000
3 Ống gió mềm D250 220,000
4 Ống gió mềm D300 280,000
5 Ống gió mềm D350 325,000
     
ỐNG GIÓ MỀM KHÔNG BẢO ÔN  
STT Hạng mục Đơn giá
/cuộn
STT Hạng mục Đơn giá
/cuộn
1 Ống gió mềm D100 55,000
2 Ống gió mềm D125 65,000
3 Ống gió mềm D150 70,000
4 Ống gió mềm D200 90,000
5 Ống gió mềm D250 115,000
     
XỐP BẠC CÓ DÍNH VÀ KHÔNG DÍNH
STT Hạng mục Đơn giá
/m
1 Xốp bạc có dính 15mm
 loại thường
43,000
2 Xốp bạc có dính 20mm
 loại thường
52,000
3 Xốp bạc có dính 15mm
 loại tốt
48,000
4 Xốp bạc có dính 20mm
 loại tốt
57,000
5 Xốp bạc không dính 15mm
 loại thường
28,000
6 Xốp bạc không dính 20mm
 loại thường
35,000
     
ỐNG GIÓ TRÒN XOẮN  
STT Tôn Hoa Sen 0.58 Đơn giá
/m
1 Ống gió tròn xoắn D100 68,000
2 Ống gió tròn xoắn D150 88,000
3 Ống gió tròn xoắn D200 128,000
4 Ống gió tròn xoắn D250 160,000
5 Ống gió tròn xoắn D300 195,000
     
VAN GIÓ  
STT Hạng mục Đơn giá
/Cái
1 Van ống gió D100 75,000
2 Van ống gió D150 85,000
3 Van ống gió D200 115,000
4 Van ống gió D250 145,000
4 Van ống gió D300 175,000
     
ỐNG GIÓ VẢI SIMILI  
STT Hạng mục Đơn giá
/cuộn/10m
1 Ống gió vải D100 325,000
2 Ống gió vải D150 490,000
3 Ống gió vải D200 655,000
4 Ống gió vải D250 850,000
5 Ống gió vải D300 970,000
     
CUYỂN HƯỚNG GIÓ DÀN NÓNG
CUYỂN HƯỚNG GIÓ CỤC NÓNG ĐIỀU HOÀ
MẶT NẠ CHUYỂN HƯỚNG GIÓ DÀN NÓNG ĐIỀU HOÀ
STT Hạng mục Đơn giá
/cái
1 450x400:Daikin, Nakawa 9000 157,000
2 490x470 : 9-12.000BTU 235,000
3 550x530 : 18-24.000BTU 285,000
4 600x570 : 24.000BTU (To) 330,000
5 600x600 : 28-30.000BTU 365,000
6 650x650 : 30-42.000BTU 385,000
7 700x700 : 42-50.000BTU 405,000

 

Bình luận